Trung tâm kiểm nghiệm Hà Nội đã chứng nhận nước muối điện hóa (dung dịch khử trùng) Dr.Eca đạt tiêu chuẩn

  03/10/2013

Trung tâm kiểm nghiệm Hà Nội đã chứng nhận nước muối điện hóa (dung dịch khử trùng) Dr.Eca đạt tiêu  chuẩn và có khả năng diệt một số loài vi sinh vật như Coliforms, E.Coli, St. aureus, nấm mốc + men, Candida albican, Salmonella/25ml...


Bình luận

Tin tức mới