Rửa tay thường quy phòng ngừa nhiễm khuẩn

  04/04/2016

Vệ sinh đôi tay là biện pháp quan trọng nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện vì đôi bàn tay là phương tiện quan trọng làm lan truyền các tác nhân gây nhiễm khuấn đã được nghiên cứu rất nhiều và không còn là vấn đề tranh cãi (Standard principle for preventing hospital - acquyred infection. J.Hostp infect). Kết quả nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rửa tay nhiều khi vẫn chưa được thực hiện đúng cách, chủ yếu do bận hoặc bồn rửa tay không đủ.

Ảnh FastMed.com

Làm ướt tay dưới vòi nước chảy

Mở nước bằng khuỷu tay hoặc chân. Để bàn tay và cánh tay thấp hơn khuỷu.

Lấy xà phòng vào lòng bàn tay

Lấy khoảng 3 - 5ml dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

Làm sạch mu bàn tay và kẽ ngoài ngón tay

Dùng lòng bàn tay này chà xát lên mu bàn tay và kẽ ngón tay bàn tay kia và ngược lại.

Làm sạch lòng bàn tay và kẽ trong ngón tay

Hai lòng bàn tay chà xát vào nhau và vào kẽ trong các ngón tay.

Làm sạch mặt ngoài mu các ngón tay

Mu các ngón tay này chà xát vào lòng bàn tay kia và ngược lại.

Làm sạch ngón cái

Ngón cái cùa bàn tay này chà xát trong lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi xoay lại và ngược lại.

Làm sạch các đầu ngón tay

Chụm 5 đấu ngón tay của tay này chà xát vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi xoay lại và ngược lại.

Làm sạch xà phòng

Rửa sạch xà phòng ở tay dưới vòi nước chảy.

Khoá vòi nước

Khoá vòi nước bằng khuỷu tay/chân/bằng khăn. Bỏ khăn vào nơi quy định        .

Làm khô tay

Lau khô tay bằng khăn sạch hoặc giấy hoặc máy sấy, lau từ đầu ngón tay trước đến bàn tay và vùng cổ tay.

Chú ý - Mỗi bước chà 5 lần. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây.

Sưu tầm 

Bình luận

Tin tức mới