Giới thiệu

  06/01/2016

Năm 2013 trung tâm phát triển công nghệ cao thuộc tập đoàn EVD ra đời với mục đích nghiên cứu và triển khai các sản phẩm khử trùng an toàn và thân thiện với môi trường. Tháng 4 năm 2015 Trung tâm được chuyển đổi thành Công ty TNHH EVD Công nghệ có tư cách pháp nhân và con dấu độc lập.

Các sản phẩm chính của công ty đã cung cấp ra thị trường gồm: dung dịch khử trùng Nano Bạc, dung dịch khử trùng Dr.ECA, nước rửa ECAnhiệt miệng ECA, thiết bị điều chế dung dịch khử trùng AQUAECA, máy nước sống IZUMRUD

Một số hình ảnh sản phẩm của công ty

Dung dịch khử trùng Dr.ECA

Dung dịch khử trùng Nano Bạc


Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng AquaEca

Bình luận