Chứng nhận Quatest 1 nước muối điện hóa Dr.Eca khả năng diệt khuẩn

  03/10/2013

Ngày 17/7/2013 sản phẩm nước muối điện hóa Dr.Eca đã được Quatest 1 chứng nhận có khả năng diệt khuẩn 100% với các vi sinh vật như Coliforms, E.Coli, St. aureus, nấm mốc + men, Candida albican, Salmonella/25ml

Bình luận

Tin tức mới